Späť
Novinky z Westendu

Voda dobrá, voda zlá

Vo vedeckej kaviarni sa bude tentokrát diskutovať o kvalite vôd na Slovensku. Dozviete sa, ako je kvalita vôd monitorovaná, aký je súčasný stav kvality vôd a s tým súvisiace problémy, ako aj formy ochrany vôd na Slovensku. Zistíte, kde sa dá z hľadiska kvality vody dobre a bezpečne okúpať (okrem kúpania doma v kúpeľni), ale aj to, ako sa dá okúpať v podzemných vodách.

 

Prednášku bude viesť Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., predseda Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV. Začíname už túto stredu o 18:00 h na facebookových stránkach Slovenskej akadémia vied a Westend Bratislava.