Späť
Podujatia

Júnové SAVinci Prežije ľudstvo rok 2222? na mestskej pláži Tyršák

Zmena klimatických pomerov je už našou každodennou súčasťou a nespochybniteľnou otázkou ľudskej existencie, hoci ju stále podvedome či vedome odmietame. Od nášho správania, nárokov ľudstva na prírodu, zdroje, energetiku či ako budeme naďalej zvyšovať svoju spotrebu však závisí, či ľudstvo prežije ďalšie storočia. Momentálne stojíme na prahu závažných zmien a krízy v životnom prostredí. O nich budeme hovoriť v júnovej vedeckej kaviarni SAVinci s názvom Prežije ľudstvo rok 2222? v stredu 29. júna 2022 o 18:00 h. Konečne naživo aj s publikom na mestskej pláži Tyršák s vedcami doc. RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a RNDr. Pavlom Simanom, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i..

V diskusii s moderátorom Stanom Ščepánom sa pokúsia zodpovedať aj na to, či bude naša budúcnosť zelenšia. Bude vôbec? Hovoriť sa bude aj o vývoji klímy, jej zmenách v histórii planéty, ale aj o tom, ako dôležitou sa stáva úroveň a forma hospodárenia s krajinou, doslova drancovanie zdrojov, spôsob produkcie potravín a v neposlednom rade planetárna populačná krivka. „Pri myšlienkach záchrany klímy, často máme tendencie zjednodušiť náš pohľad a len veľmi teoreticky si vytrhávame čiastočky zo systému, snažíme sa riešiť čiastkové problémy, čo v konečnom dôsledku môže vyznieť a, bohužiaľ, aj vyznieva úplne opačne,“ konštatuje P. Siman. „Vedci sú pripravení riešiť tieto problémy komplexne, majú dostatok informácií, ale spoločnosť nie je vždy ochotná ich akceptovať či rešpektovať. Či prežijeme, vo veľkej miere závisí aj od nás samých,“ dodáva Z. Izakovičová.

Srdečne pozývame!

Klimatická zmena/ kríza?