Späť
Novinky z Westendu

Pozrite sa, ako by vyzerali interiéry v mrakodrape očami študentov

Projekt prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER vyvolal mimoriadny záujem kupujúcich a rovnako pritiahol aj pozornosť verejnosti a odborníkov. Developerská spoločnosť JTRE preto nadviazala spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity a spoločnosťou Ekoma Design a dala možnosť študentom vyskúšať si návrh interiérov v projekte, ktorý sa už reálne stavia. Dva posledné májové týždne môžete ich diela vidieť v lobby Westend Gate.

„Študenti z odboru dizajnu Ústavu interiéru a výtvarníctva navrhovali konkrétne interiéry v projekte, ktorý sa realizuje a výsledok ich práce pripomienkoval priamo tím, ktorý pripravuje a stavia EUROVEA TOWER. Všetky návrhy tak boli komentované s ohľadom na možnosť realizovateľnosti, aby si študenti skúsili ako tento proces funguje priamo v praxi,“ priblížil zmysel spolupráce projektový manažér EUROVEA 2 Ľuboš Kaštan.

Päť študentiek a jeden študent s rôznymi skúsenosťami s navrhovaním interiérov prezentovali svoje návrhy pred odbornou porotou zloženou z projektového tímu, interiérovej architektky a zástupcu tvorcu interiérov Ekoma Design. Vyskúšali si tak aj reálnu situáciu prezentácie návrhov klientovi. JTRE plánuje pokračovať v spolupráci s vysokými školami, ponúknuť im možnosť vyskúšať si ďalšie reálne projekty a získať tak zaujímavé názory a pohľady budúcich kolegov napríklad na pripravovaný peší most cez Dunaj, ktorý by mal v budúcnosti spojiť Eurovea City s Novým Lidom.