Späť
Novinky z Westendu

Počuli ste už o striebornej ekonomike?

Nový rok začneme aj v cykle SAVinci ekonomicky. Aktuálna téma nastolí problém, ktorý si žiada riešenie už niekoľko rokov, avšak to stále neprichádza. Strieborná ekonomika (silver economy), teda zmeny spojené so starnutím obyvateľstva a jej aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky, bude predmetom ďalšej interaktívnej prednášky na pôde Westend Plazza.

„Téma je chápaná ako adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí. Tento fenomén vytvára nové ekonomické príležitosti pre zvýšenie hospodárskeho rastu a tvorbu nových pracovných miest. Tie spočívajú v reagovaní na potreby starších ľudí umožnením prístupu k špecifickým tovarom a službám, ktoré zlepšia kvalitu ich života,“ vysvetľuje RNDr. Viliam Páleník, PhD., z Ekonomického ústavu SAV, ktorý bude 29. januára o 17.30 h o striebornej ekonomike hovoriť s verejnosťou v modernej kongresovej sále. Nemožno opomenúť, že starnutie populácie vedie tiež k zdražovaniu zdravotného, dôchodkového a opatrovateľského systému, čo sú nepriaznivé dôsledky starnutia a ktoré sa často spomínajú s tým, že ich už aj začíname v spoločnosti pociťovať. „My sme sa vo výskume zamerali aj na šance, ktoré starnutie prináša, a to je strieborná ekonomika, ako aj na možné riešenia,“ zdôvodňuje V. Páleník.

Pri riešení projektu vedci sústredili pozornosť na analytické skúmanie demografického vývoja na Slovensku i v relevantnom zahraničí, na potreby a správanie starších, rovnako na určenie štruktúry dopytu po tovaroch a službách starších. Odborníci pri výskume identifikovali aj kľúčové oblasti, zamerali sa na určenie potenciálu uspokojenia dopytu starších, rovnako aj určenie možných vývozných možností pre Slovensko, ktoré súvisia so starnutím populácie a zároveň budú mať priaznivý vplyv na ekonomický rast Slovenska. Reč bude aj o tom, ako sa pri výskume postupovalo, a čo bolo jeho primárnym cieľom a Viliam Páleník objasní aj prínos výskumu pre prax. „Chceli sme preskúmať a objasniť potenciál uspokojenia potrieb starších v krajinách EÚ pomocou modelových simulácií a alternatívnych scenárov dovozu a vývozu tovarov a služieb striebornej ekonomiky, identifikovať potenciálne možnosti ekonomického rastu Slovenska súvisiace so starnutím populácie (export tovarov a služieb pri adaptácii na striebornú ekonomiku),“ konštatuje a zároveň pozýva na ďalšiu zaujímavú prednášku z cyklu SAVinci Viliam Páleník.