Späť
Novinky z Westendu

Načo je nám očkovanie

Vírusy chrípky a nový koronavírus SARS-CoV-2 patria medzi respiračné vírusy. Kým chrípka má iba niekoľko typických príznakov, COVID-19 má až 98 symptómov. Liečba chrípky trvá priemerne 7 dní a liečba nekomplikovaného COVID-19 trvá viac ako 2 týždne. Ten istý vírus môže spôsobiť iba mierne ochorenie, alebo aj veľké zdravotné problémy či smrť.

Septembrová online prednáška bude na vysoko aktuálnu tému očkovania. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied priblíži v súčasnosti “najaktívnejšie” vírusy – vírus chrípky a vírus SARS-CopV-2. Bližšie sa zameria na rozdiely v šírení vírusov, priebehu ochorenia, ale aj mutovania. Vysvetlí rozdiely medzi vrodenou a získanou imunitou, objasní v čom spočíva očkovanie aj ako funguje kolektívna imunita. Na záver zaznie aj prehľad o tom, aké druhy vakcín sú dostupné na trhu. Počas aj po prednáške budete môcť, samozrejme, klásť našej vedkyni zvedavé otázky.

SAVinci sledujte online poslednú stredu v mesiaci 30. septembra o 18.00 h, a to v priamom prenose z Kongresovej sály Westend Plazza, na facebookových stránkach Slovenská akadémia vied aj Westend Bratislava.