Späť
Novinky z Westendu

Liečivá lúka

Lúky a pasienky sú zväčša druhovo bohaté spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré vznikli ako sekundárne biotopy vyrubovaním lesov na získanie pôdy pre poľnohospodárske využívanie. V súčasnosti tvoria charakteristický vzhľad a prírodné bohatstvo slovenskej podhorskej a horskej krajiny.

Lúky však pre nás znamenajú aj miesto oddychu, relaxu a v neposlednom rade aj liečivé rastliny. „Je to pravda, lúky plnia v krajine mnohé funkcie a úžitky pre ľudskú spoločnosť,“ vysvetľuje Ing. Jana Špulerová, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV. „V týchto dňoch sa môžeme stretnúť s kvitnúcimi lúčnymi záhonmi alebo bylinkovými záhradami aj priamo v mestách, ktoré podporujú tiež opeľovačov. A medzi obľúbené aktivity patrí aj zber liečivých rastlín vo voľnej prírode.“

Známym i menej známym liečivým rastlinám sa bude J. Špulerová venovať v online májovej vedeckej kaviarni SAVinci, ktorá sa bude vysielať v stredu 26. mája o 18.h na facebookových stránkach Slovenskej akadémia vied a Westend Bratislava.