Späť
Novinky z Westendu

Globálne otepľovanie je stále hrozbou

Klíma sa vyvíja neustále. Tento vývoj bol z hľadiska geologického veku donedávna daný extraterestriálnymi a tiež prirodzenými pozemskými javmi. Do času, kým nezasiahol človek. Prednášajúci RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., zástupca riaditeľa Ústavu vied o Zemi SAV už v pondelok porozpráva o tomto fenoméne, ktorý sa nás priam existenčne dotýka, oveľa viac. Prednáška bude opäť streamovaná na facebookovom profile Westend biznis zóny, takže si ju môžete pozrieť z pohodlia domova.

Do času, kým človek nevyvinul technológie, ktoré začali zasahovať do prirodzených cyklov v prírode. Najprv v lokálnom, neskôr v regionálnom a v ostatnom čase aj v globálnom meradle. Týka sa to zemského povrchu, hydrosféry a v ostatnom čase hlavne atmosféry. Zmeny chemického zloženia atmosféry silno ovplyvňujú ako prírodné procesy, tak aj činnosť človeka. Prednáška popisuje niektoré z týchto procesov, ich prejavy a ako sa k tomu stavia človek.

Prečítajte si rozhovor s uznávaným klimatológom