Späť
Novinky z Westendu

Ondrejská kapustnica vo Westende!

Vo štvrtok 30. novembra o 15:00 Vás všetkých pozývame na charitatívnu Ondrejskú kapustnicu! Na nádvorí Westend Gate sa opäť stretneme pri dobrom jedle a predvianočnej atmosfére. Symbolickým príspevkom 1 euro za porciu kapustnice prispejeme na dobrú vec a podporíme Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici.

Okrem dvoch druhov kapustnice za symbolické 1 euro si budete môcť kúpiť aj medovníky, rôzne druhy koláčikov, oplátky, čaj, punč či sladkú medovinu. Samozrejme nezabúdame ani na vegetariánov a bezlepkáčov 😊

Cieľom Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov je príprava zdravotne postihnutých na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Pre svojich klientov bezplatne zabezpečujú informačno-poradenské služby , testovanie a overovanie zostatkového pracovného potenciálu prostredníctvom rôznych sociálnych a rehabilitačných programov a ďalšie aktivity zamerané na pomoc pri zamestnávaní sa.

Pri všetkých aktivitách by Centru veľmi pomohol dataprojektor s projekčným plátnom, ktorý by sme im chceli zakúpiť z našich príspevkov vyzbieraných pri predaji Ondrejskej kapustnice.

Neváhajte a príďte sa zabaviť a podporiť túto iniciatívu!

Viac informácií o IPR nájdete na ich webovej stránke www.iprba.sk
Postihnutým totiž súcit nestačí, oni potrebujú predovšetkým prácu.