Späť
Novinky z Westendu

Odovzdaj svoju zubnú kefku a daj jej druhú šancu

Vo Westende sme sa rozhodli zopakovať úspešný zber zubných kefiek, ktorý sa stretol v minulosti s veľkou podporou. Sme presvedčení, že každý z nás môže prispieť pri ochrane planéty. Aj odovzdanie použitej zubnej kefky do zberu môže byť jedným z týchto malých užitočných krokov.

Plast, z ktorého sú vyrobené zubné kefky, je možné len veľmi ťažko recyklovať, ale je to možné. Spoločnosť Curaprox našla spôsob, ako premeniť zubné kefky, ktoré už doslúžili, na niečo zmysluplné: smetné koše na separovaný odpad. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme. Budovanie správnych návykov už v detstve má nesmierny význam pre ďalší život a dosahy ľudského správania na našu planétu. Priniesť môžete nielen kefky značky Curaprox, ale i ostatných značiek a vhodiť ich do správnej nádoby.