Späť
Novinky z Westendu

Dajte starým kefkám druhú šancu!

Každá pomoc sa ráta… Táto myšlienka platí najmä pri ochrane našej planéty. Každý z nás môže prispieť hoci len maličkosťou: či už triedením odpadu, používaním ekologickej tašky alebo využívaním alternatívnych foriem dopravy. Aj odovzdanie použitej zubnej kefky do zberu môže byť jedným z týchto malých užitočných krokov.

Preto sme sa pri príležitosti Dňa zeme rozhodli priložiť ruku k dielu aj my vo Westende. Na recepciách budov Westend Gate a Westend Square máte teraz možnosť odovzdať použité zubné kefky do špeciálnych zberných boxov. Po odstránení hlavičky s nylonovými vláknami sa plastové telá kefiek roztriedia podľa farieb a pošlú na recykláciu a takto dostanú svoju druhú šancu! Plast, z ktorého sú vyrobené zubné kefky, je možné len veľmi ťažko recyklovať, ale je to možné. Spoločnosť Curaprox našla spôsob, ako premeniť zubné kefky, ktoré už doslúžili, na niečo zmysluplné: smetné koše na separovaný odpad. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách. Školy okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme. Budovanie správnych návykov už v detstve má nesmierny význam pre ďalší život a dosahy ľudského správania na našu planétu. Priniesť môžete nielen kefky značky Curaprox, ale i ostatných značiek a vhodiť ich do správnej nádoby.