Späť
Novinky z Westendu

Charitatívne raňajky mali veľký úspech

V stredu 14. marca dopoludnia vládol vo vestibuloch našich budov Westend Gate a Westend Square neobvyklý ruch. Stoly plné koláčikov a ďalších dobrôt lákali okoloidúcich. Predajcovia v tričkách alebo zásterách s nápisom Dobrovoľník trpezlivo vysvetľovali, že za koláčiky sa platí jednotná cena 1,50 € a celý výťažok ide na dobročinný účel. Zamestnanci, prichádzajúci do práce, neváhali a vyberali si z bohatej ponuky na stoloch a neraz prispeli i vyššou sumou. Dokonca deti z Dúhovej škôlky samy pripravili zdravé raňajkové jogurty s ovocím, mliečne nápoje a drobné sendviče a s pomocou učiteliek ich predávali záujemcom.

Mohli sme vyhlásiť i súťaž o najkrajší koláčik, ale o to v tento deň vôbec nešlo. Všetkým, ktorí sa spojili a pripravili túto akciu, išlo len o jedinú dobrú vec: podporiť mladú rodinu s predčasne narodenými dvojičkami a vyzbierať čo najviac peňazí na ich špeciálny rehabilitačný program. Chceme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí neváhali obetovať svoj čas i peniaze na nákup ingrediencií a prípravu koláčov, zákuskov, slaných produktov či chutných nátierok. Taktiež tým, ktorí sa zapojili tak, že pomáhali celé dopoludnie pri predaji a organizácii podujatia. V neposlednom rade patrí vďaka i vedeniu spoločností IBM, Siemens, Generali, Emark a Dúhová škôlka, že dovolili svojim zamestnancom stráviť čas na tejto dobročinnej akcii. No najväčšia vďaka patrí všetkým, ktorí svojím príspevkom pomohli podporiť malých chlapcov, ktorí toho už majú veľa za sebou a špeciálna liečba v detskom rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach je pre zlepšenie ich zdravotného stavu nesmierne dôležitá.

O tom, že námaha nebola márna, svedčí celková suma získaná pri predaji výrobkov v oboch budovách: Spolu sa nám podarilo vyzbierať 2 370 €! Táto dobročinná spoločná akcia spoločností z Westendu nebola poslednou a veríme, že sa nám podarí vytvoriť peknú tradíciu. Ochotných ľudí so širokým srdcom je totiž vo Westende veľa. Ešte raz všetkým ďakujeme!

Pre zaujímavosť pripájame aj detailnejší prehľad vyzbieraných príspevkov: Westend Gate:

IBM: 644,50 €

Emark: 231 €

Dúhová škôlka: 161 €

Westend Square:

Generali a Siemens: 1 333,50 €